Penningmeester gezocht

 

[WAGENINGEN]

Buurtbedrijf NuDe Toekomst is een sociaal bedrijf dat zich bezighoudt met klussen, groen en projecten rondom voedsel en gezondheid in de Wageningse woonwijk De Nude. De sociale onderneming spoort talent op onder de bewoners en wil de samenhang in de Nude bevorderen via werk. Het bestuur zoekt een penningmeester die zich vanuit een sociaal hart op vrijwillige basis wil inzetten. Het bedrijf hoeft geen winst te maken, maar wil de komende twee jaar doorgroeien.

Meubelmaker Cor Kooij besteedt één dag per week aan het buurtbedrijf waarbij hij, omringd door een team van vrijwilligers, klussen aanpakt bij bewoners. De bordjes van de sportservice, bedoeld om Nudenaren aan het bewegen te krijgen, zijn ook door hen gemaakt en geplaatst. Een ander project is de samenwerking met Zideris. Gratis pallets omgetoverd tot speciale kinderstoeltjes en verkocht door Wageningse ondernemers.

De HUB voeding & gezondheid, onder leiding van Jolanda van der Meijde, heeft het afgelopen jaar wekelijks de warme maaltijd gecoördineerd voor de kinderen van de OBS De Wereld, in samenwerking met meerdere partijen en vrijwilligers. Een ander mooi project zijn de moestuinbakken die zijn aangelegd in de wijk, waar de hele buurt gebruik van mag maken.

Het buurtbedrijf werkt nauw samen met allerlei partners en organisaties in de wijk. Een mooi resultaat van samenwerking met de Woningstichting is dat via het buurtbedrijf bewoners nu zelf hun portieken kunnen schoonmaken tegen een vergoeding. Zo wordt het werk in de wijk en dicht bij de bewoners gehouden. Het is duidelijk dat het bedrijf met zijn sociale ondernemers en vrijwilligers een levendig en sociaal geheel vormt, waarbij sommigen erin slagen via het buurtbedrijf een vaste baan te vinden en anderen zich principieel als vrijwilliger aanbieden. Met Solidez wordt nauw samengewerkt op basis van een subsidie van het VSB-fonds. Bij twee andere fondsen lopen aanvragen voor financiële steun.

De nieuwe penningmeester krijgt steun van een Raad van Advies, waarbinnen voldoende financiële expertise aanwezig is. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Wie meldt zich aan bij voorzitter Freek Aalbers

*Het artikel is geschreven door Noor van der Gulden (Schrijfclub)

Bron: https://www.stadwageningen.nl/