Achtergrond

De wijk de Nude gaat veranderen! Denk hierbij aan:

  • Groot onderhoud van de Woningstichting
  • Wijk afkoppelen van het aardgasnet
  • Vervanging van het riool.
  • Vernieuwing van openbaar groen.
  • Klimaatbestendig maken van de wijk.

Uit deze opgaven is het idee gekomen om een buurtbedrijf op te zetten: een levendig bewonersbedrijf van, voor en door bewoners. Een plek die de mogelijkheid biedt om te werken, te leren, te inspireren en om de wijk tot een fijne leefomgeving te maken.

Onze visie? Een sociaal verbonden wijk voor de lange termijn waar iedereen van betekenis is! Centraal hierbij staat de betrokkenheid van de bewoners om sociale samenhang te vergroten. Samen met de bewoners willen we werken aan een sociale, toekomstbestendige wijk. Belangrijke aspecten hierin voor bewoners, sociale ondernemers en instellingen zijn:

  • Een groene wijk
  • Een doe het zelf wijk
  • Een gezonde wijk
  • Een klimaatvriendelijke en duurzame wijk
  • Een wijk vol werk.

Het buurtbedrijf ziet de wijk als een geheel in plaats van als een verzameling van losse huishoudens. Wij willen met de bewoners het werk dat in de wijk gedaan moet worden op een efficiënte, duurzame en inclusieve manier organiseren.

Meer informatie over de all inclusive wijk is te vinden via deze link  https://deallinclusivewijk.nl/  en in volgend document:

Voor startende bewonersinitiatieven en organisaties die meer willen weten over het buurtbedrijf organiseren wij een praktische workshop. Voor meer informatie neem contact op met het Buurtbedrijf NuDe Toekomst: Jolanda van der Meijde – jolanda@nudetoekomst.nl – 06 22 77 56 68

Laten we samen wat bouwen.