Achtergrond

In de wijk de Nude in Wageningen gaat de komende jaren veel veranderen. Er komt groot onderhoud van de Woningstichting, de wijk wil afkoppelen van het aardgasnet, het riool moet worden vervangen, het openbaar groen wordt vernieuwd, klimaatbestendig maken van de wijk.

Er is gekeken naar alle opgaven en hoe deze ‘berg werk’ efficiënt en dichtbij georganiseerd kan worden. Hieruit resulterend kwam het idee om een buurtbedrijf op te zetten. Een levendig bewonersbedrijf van, voor en door bewoners.

Door (een deel van) het werk en de invulling hiervan bij het buurtbedrijf met bewoners te houden ontstaat er meer betrokkenheid bij de wijk. De sociale samenhang zal vergroten en het eigenaarschap van de wijk komt bij de bewoners te liggen.

Het buurtbedrijf ziet de wijk als een levend geheel in plaats van een verzameling losse huishoudens. Deze manier van benaderen geeft nieuwe, innovatieve mogelijkheden om het werk dat in de wijk gedaan moet worden efficiënt, duurzaam en inclusief te organiseren door en met bewoners. Hiervoor moeten fysieke, sociale en economische structuren in de wijk ontwikkeld worden. En dit wordt vorm gegeven in het buurtbedrijf.

Het buurtbedrijf biedt dan de mogelijkheid om te werken, te leren, te inspireren en een fijnere leefomgeving in de wijk te creëren.

Uit inventarisatie bij bewoners, zelfstandige sociale ondernemers en instellingen is gebleken dat er veel interesse, enthousiasme en daadkracht is op de volgende gebieden:

* een groene wijk
* een doe het zelf wijk
* een gezonde wijk
* een klimaatvriendelijke en duurzame wijk
* een wijk vol werk

Samen met alle bewoners en partners willen we gaan werken aan een sociale, toekomstbestendige wijk op bovenstaande gebieden. Ja samen, want samen bereiken we meer dan alleen. Een sociaal verbonden wijk voor de langere termijn, waarin iedereen van betekenis is, dat is onze visie van het buurtbedrijf!

Meer informatie over de all inclusive wijk is te vinden via deze link  https://deallinclusivewijk.nl/  en in volgend document:

Voor startende bewonersinitiatieven en organisaties die meer willen weten over het buurtbedrijf organiseren wij een praktische workshop. Voor meer informatie neem contact op met het Buurtbedrijf NuDe Toekomst: Jolanda van der Meijde – jolanda@nudetoekomst.nl – 06 22 77 56 68

Laten we samen wat bouwen.