Marga Janse (links) en Johanna Cuelenaere:

Marga Janse (links) en Johanna Cuelenaere: “We hebben twee jaar de tijd om ons idee uit te voeren. Dat gaat ons zeker lukken”.

Elkaar ontmoeten in de Nude

Overig

WAGENINGEN –  De Nude is voor veel mensen een springplank om zich te vestigen in Wageningen. Een grote groep woont er langdurig. Buurtbewoners Marga Janse en Johanna Cuelenaere wonen met veel plezier in deze kleurrijke buurt, maar ze missen er iets belangrijks: sociale contacten, de verbinding in de wijk.

Op zoek naar meer contacten

Jan Boer

Marga legt uit: “We zien, dat veel bewoners in hun eigen flatje blijven zitten, dat men zich opsluit en terugtrekt in zichzelf. Dat is jammer, want dat versterkt de eenzaamheid. Ikzelf ben nieuwsgierig naar mensen, ontmoet graag mensen. Ik heb een tijd in Afrika gewoond. Daar heb ik gezien hoe belangrijk een dorpsgemeenschap is. Dan komt er heel veel op tafel”. Johanna Cuelenaere wil iets aan de communicatie in de wijk doen: “Om zelf ook uit de eenzaamheid te komen zet ik mijn schouders eronder. Ik heb me aangesloten bij Buurtbedrijf NuDe Toekomst, een groep buurtbewoners die zich krachtig inzet om de leefbaarheid en de economie in de wijk De Nude te verbeteren. Samen met bewoners willen we een wijk waarin je kunt ontmoeten, werken, leren en inspireren. Het is een stichting met verschillende initiatieven die dit mogelijk maakt. Buurtbewoners kunnen zo meer doen en met elkaar in contact komen. Het maakt de Nude rijk!” De twee gaan mogelijkheden creëren, die gericht zijn op ontmoeten. Johanna: “Er zijn meerdere plekken buiten in de wijk met een mooie bank waar je elkaar kunt ontmoeten. Veel gebeurt in het wijkcentrum, maar dat ligt te ver weg. Daarnaast vormt de Troelstraweg helaas een soort van grens in de wijk. De Nude is een diverse wijk met veel eenzaamheid, veel mensen met een laag inkomen en weinig cohesie”. Marga Janse en Johanna Cuelenaere zien volop mogelijkheden om het leefplezier in de wijk te verbeteren: “Er is nog veel schroom om naar buiten te stappen, maar dat komt wel! We gaan dit gewoon volhouden. We houden elke maand buurtbabbels zonder drempels. Neem je eigen beker mee, wij zorgen op verschillende plekken voor koffie en thee”. Ze hebben een roeptoeter, waarmee ze de buurt in gaan. De opzet is om onbevangen zonder pretenties mensen te stimuleren om aan te schuiven en met elkaar te praten. Johanna: “Door mond op mondreclame zetten we door. We willen mensen door ontmoetingen met elkaar verbinden, je gaat elkaar dan groeten en er ontstaat contact en herkenning”.

Nuderijk

Het programma noemen ze Nuderijk. Bewoners worden gestimuleerd om ergens bij betrokken te worden. Marga: “Het gaat puur om communicatie. Hoe krijgen we ze in beweging? Wat willen ze eigenlijk? In deze wijk komt erg veel zorg de deur binnen. Als je contacten hebt, gezien wordt, gaat het écht een stuk beter met je”. Johanna vult aan: “Je hoeft zelf niets te organiseren. Aanschuiven is belangrijk. We houden het klein, zetten kleine stapjes: mooie gesprekken, je wordt gezien en gehoord”. Marga zegt: “Wat we gemeen hebben is dat we hier wonen. Nuderijk leeft al bij meer mensen. Je eigen wijk bouwen is zo mooi! Het moet doorgaan op pleinen en in buurtverenigingen, waar bewoners een stem hebben. Alle energie uit de eigen wijk halen.. dat zou fijn zijn!”