Feestelijke ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en bomen planten

Aanstaande maandag om 13:00 uur komen we met bewoners en 6 partijen bijeen om de Samenwerkingsovereenkomst NuDe Toekomst, waaraan in de afgelopen maanden hard is gewerkt, te ondertekenen!!

Dit is een belangrijke mijlpaal voor de wijk, want we leggen zo vast hoe we met elkaar willen samenwerken aan een meer sociaal verbonden en nog fijnere wijk. De partijen zijn Solidez, De Woningstichting, Buurtbedrijf NuDe Toekomst, OBS De Wereld, Sportservice Wageningen en gemeente Wageningen. Van elke partij komt de directeur of wethouder of voorzitter ondertekenen.

Echte boompjes worden daarbij geplant, die de vruchten van de samenwerking gaan dragen.

Wil je ook de SOK ondertekenen en deze mooie mijlpaal samen vieren? Kom dan iets voor 13:00 uur naar het Huis van de Wijk (Kortestraat 2)