Afgelopen maanden werkten wij als buurtbedrijf Nude Toekomst samen met de gemeente Wageningen, de woningstichting, Solidez, de basisschool en sportservice aan plannen om onze samenwerking in de wijk te bundelen en te vergoten. Wij gaan samenwerken om onze wijk nog mooier te maken en de sociale cohesie in de wijk te versterken.

Gistermiddag ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst, eerst met de pen en daarna met de schop! We planten fruitbomen, welke symbool staan voor de vruchten die wij gaan plukken van onze samenwerking.

Dank aan lsa , die ons begeleid heeft in ons proces en de bomen heeft geschonken.

Buurtbedrijf NuDe Toekomst gaat vruchten plukken van de samenwerking