Nuderijk’ feestelijk geopend

Bewoners van de Wageningse wijk Nude maakten een plan om elkaar gemakkelijker te ontmoeten. Bijvoorbeeld bij mooie plekken of tijdens culturele en sportieve activiteiten. Maar ook bij verbindende groenactiviteiten, zoals samen een voedselroute en moestuin(bakken) maken en bij zwerfafvalactiviteiten. De bewoners zijn geholpen door  de Woningstichting, Solidez, Buurtbedrijf NuDe Toekomst, Sportservice, OBS de Wereld en de gemeente Wageningen. Provincie Gelderland stelde hiervoor subsidie beschikbaar.

Foto: Gemeente Wageningen

Hoe gaat ‘Nuderijk’ er uitzien?

In het plan dat bewoners van de Nude hebben gemaakt, staat elkaar ontmoeten centraalEr is twee jaar de tijd om het plan uit te voeren. De bewoners gaan samen met de genoemde organisaties het plan Nuderijk de komende tijd verder uitwerken en beslissen wat eerst gaan gebeuren. Zo wil men van het Groen van Prinstererplein een ontmoetingsplein maken waarbij bewegen belangrijk is. En op het Schaepmanplein is de wens veel tegels te vervangen door het water terug te brengen. Bij dit ontmoetingsplein gaat het vooral om cultuur en groen.

Ook wil men de ontmoetingsplaats bij de vijver opnieuw inrichten zodat hier weer wat activiteiten mogelijk zijn. Groen is belangrijk in het plan. Er komen geveltuintjes en moestuinbakken en ook is het de bedoeling tuingereedschap te kopen dat iedereen kan lenen. Verder staat een leerzame voedselroute door de Nude in het plan. Daarnaast willen we samen het zwerfafval minder maken. En natuurlijk veel activiteiten organiseren zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Waarom de naam ‘Nuderijk’?

Een aantal bewoners van de Nude heeft de naam ‘Nuderijk’ bedacht. Een mooie naam voor een mooi gebied. Aan de westkant van Wageningen ligt de Nude, tussen de Grebbedijk (Nude), de Costerweg en de Lawickse Allee. In die Nude vormen de bewoners samen Nuderijk. Hier wonen namelijk prachtige mensen uit veel delen van de wereld, met verschillende geschiedenissen, leeftijden, geloof en cultuur. Maar die kennen elkaar niet zo goed en sommigen zouden dat wel willen. Nuderijk is een idee van, door, en met bewoners en andere partners die hier door het delen van verhalen verandering in gaan brengen.

Naast de verhalen werken zij ook aan veel ontmoetingsplaatsen en momenten. Plus het verder netjes houden en het groener maken van de wijk. En het mooie is dat alle bewoners voordeel kunnen hebben van Nuderijk. Dat kan door mee te helpen met de verschillende werkgroepen. En door gezellig deel te nemen aan een activiteit of zelf ideeën aan te dragen! Nuderijk is voor alle bewoners!

bron Nuderijk’ feestelijk geopend – Regio Online